Bücher & Ausstellungen

06 Januar 2021
JÜRGEN WITTDORF – LIEBLINGE, DISTANZ, kvost

jrgen_wittdorf__lieblinge_wittd-lieb_1_1609960924.jpg
jrgen_wittdorf__lieblinge_wittd-lieb_4_1609960924.jpg
jrgen_wittdorf__lieblinge_wittd-lieb_2_1609960925.jpg
jrgen_wittdorf__lieblinge_wittd-lieb_6_1609960925.jpg
jrgen_wittdorf__lieblinge_wittd-lieb_5_1609960925.jpg

1 /

Anlässlich der Ausstellung:
Jürgen Wittdorf: Lieblinge
Arbeiten von 1952 – 2003
KVOST – Kunstverein Ost e.V., Berlin
29.8. – 14.11.2020
kvost.de

Kurator
Stephan Koal
Herausgeber
Stephan Koal, Jan Linkersdorff
Texte
Christine Heidemann, Klaus Lederer, Jan Linkersdorff,
Sebastian Preuss, Andreas Sternweiler

Huelsenberg Studio mit Niklas Sagebiel

Gesamtherstellung
KATALOGDRUCK-BERLIN.DE

ISBN 978-3-95476-340-5

DISTANZ www.distanz.de